Uczestnik kursu płaci wyłącznie za zajęcia przewidziane w planie nauki. Rozliczenie zajęć następuje po zakończeniu każdego trymestru. W przypadku mniejszej ilości zajęć w trymestrze, wynikłych z przyczyn niezależnych od Fundacji jak choroba nauczyciela i brak możliwości odrobienia zajęć – Fundacja w ciągu 14 dni od zakończenia trymestru, dokona zwrotu piemiędzy za lekcje, które się nie odbyły.

Jak dokonywać opłat?

Opłaty za kurs w roku szkolnym 2019-2020, należy wnosić przelewem na konto bankowe Fundacji (zalecamy) lub katą kredytową/debetową w szkole (od października). W przelewie powinniśmy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz okres nauki za jaki wnosimy opłatę. Np: Jan Kowalski listopad, lub Jan Kowalski 1 trymestr (październik-grudzień), lub Jan Kowalski 2 trymestry (październik-marzec).

Termin dokonywania opłat

Opłaty za kurs należy dokonywać nie później niż do końca miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie wybranego kursu.

Na przykład czesne za trymestr drugi (styczeń-marzec), powinniśmy wpłacić do końca grudnia. Opłatę miesięczną za kurs w listopadzie – do końca października.

Uwaga! Brak wniesienia opłaty za kurs w terminie, może skutkować zawieszeniem w prawach studenta, do czasu uregulowania zaległości. 

STANDARD

Zajęcia raz w tygodniu (24 lekcje w trymestrze)

W roku szkolnym 2019-2020, uczestnik kursu języka japońskiego może dokoywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składa się 12 spotkań (12 poniedziałków, 12 wtorków itd.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45 minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 24 lekcje 45 minutowe.

Polecamy
1 TRYMESTR624Opłata za 3 m-ce (26 zł*24 lekcje)
2 TRYMESTRY1248Opłata za 6 m-cy (26 zł*52 lekcje)
3 TRYMESTRY1872Opłata za 9 m-cy (26 zł*78 lekcji)
CO MIESIĄC224Opłata za 1 m-c (28 zł*8 lekcji)

EXPRESS

Zajęcia 2 razy w tygodniu (48 lekcji w trymestrze)

W roku szkolnym 2019-2020, uczestnik kursu języka japońskiego może dokoywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Polecamy
1 TRYMESTR1152Opłata za 3 m-ce (24 zł*48 lekcji)
2 TRYMESTRY2304Opłata za 6 m-cy (24 zł*96 lekcji)
3 TRYMESTRY3456Opłata za 9 m-cy (24 zł*144 lekcji)
CO MIESIĄC416Opłata za 1 m-c (26 zł*16 lekcji)