Marugoto: Japanese Language and Culture  – to najnowszy podręcznik do nauki języka japońskiego, który wykorzystujemy na naszych lekcjach. Podręcznik  ten przygotowano w oparciu o zasady JF Standard for Japanese-Language.

JF Standard  to zbiór zasad pomagających w nauczaniu, uczeniu i ocenie znajomości języka japońskiego. JF Standard ocenia poziom zaawansowania za pomocą wypowiedzi zwanych “can-do”(mogę to zrobić). Wyróżnionych zostało 6 poziomów zaawansowania (zobacz wykres): A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Poziom A1: Mogę czytać krótkie, przećwiczone wcześniej zdania np. przedstawienie kogoś, wzniesienie toastu.

Poziom A2: Mogę przygotować krótką, przećwiczoną wcześniej prezentację na określony temat.

Poziom B1: Mogę przygotować rzeczową prezentację, na znany temat, jego/jej dotyczący.

Poziom B2: Mogę przygotować jasną, klarowną prezentację.

Książki Marugoto na kurs języka japońskiego kupisz w Fundacji Sakura.

Cena podręcznika Marugoto A1 i A2-1 oraz A2-2 –  80 zł. Ceny książek Marugoto na wyższe poziomy mogą być nieznacznie wyższe.

Pobierz bezpłatne materiały audio do książki do nauki języka japońskiego Marugoto: https://www.marugoto.org/en/download/