Rok szkolny 2020-2021

Uczestnik kursu płaci wyłącznie za zajęcia przewidziane w planie nauki.

Rozliczenie zajęć następuje po zakończeniu roku szkolnego lub danego trymestru na wniosek studenta. W przypadku mniejszej liczby zajęć w trymestrze wynikłej z przyczyn niezależnych od Fundacji oraz braku możliwości odrobienia zajęć – Fundacja w ciągu 14 dni od zakończenia trymestru lub roku szkolnego dokona zwrotu pieniędzy za lekcje, które się nie odbyły.

Jak płacić?

Opłaty za kurs w roku szkolnym 2019-2020, należy wnosić przelewem na konto bankowe Fundacji: 44 2030 0045 1110 0000 0386 0980 lub kartą kredytową/debetową w szkole. W przelewie powinniśmy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz okres nauki za jaki wnosimy opłatę. Np: Jan Kowalski listopad, lub Jan Kowalski 1 trymestr (październik-grudzień), lub Jan Kowalski 2 trymestry (październik-marzec).

Termin dokonywania opłat

Opłaty za kurs należy dokonywać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego trymestru lub miesiąca zajęć.
Na przykład czesne za trymestr wiosenny (kwiecień-czerwiec) należy wpłacić do 24 marca.
Opłatę miesięczną za kurs w listopadzie – do 24 października.

Brak wniesienia opłaty za kurs w terminie, może skutkować zawieszeniem w prawach studenta do czasu uregulowania zaległości.

Kurs podstawowy języka japońskiego

Zajęcia 1 raz w tygodniu - 24 lekcje w trymestrze

W roku szkolnym 2020-2021, uczestnik kursu języka japońskiego może dokonywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składa się 12 spotkań (12 poniedziałków, 12 wtorków itd.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 24 lekcje 45-minutowe.

Polecamy
1 TRYMESTR648Opłata za 3 m-ce (27 zł*24 lekcje)
2 TRYMESTRY1 296Opłata za 6 m-cy (27 zł*48 lekcji)
3 TRYMESTRY1 944Opłata za 9 m-cy (27 zł*72 lekcje)
CO MIESIĄC232Opłata za 1 miesiąc nauki (29 zł*8 lekcji)

Kurs intensywny języka japońskiego

Zajęcia 2 raz w tygodniu - 48 lekcji w trymestrze

W roku szkolnym 2020-2021, uczestnik kursu języka japońskiego może dokonywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składają się 24 spotkania (12 poniedziałków i 12 śród, lub 12 wtorków i 12 czwartków itp.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 48 lekcji 45-minutowych.
Polecamy
1 TRYMESTR1 200Opłata za 3 m-ce (25 zł*48 lekcji)
2 TRYMESTRY2 400Opłata za 6 m-cy (25 zł*96 lekcji)
3 TRYMESTRY3 600Opłata za 9 m-cy (25 zł*144 lekcji)
CO MIESIĄC432Opłata za 1 miesiąc nauki (27 zł*16 lekcji)