fbpx

Czesne/opłaty

Rok szkolny 2019-2020

Uczestnik kursu płaci wyłącznie za zajęcia przewidziane w planie nauki.

Rozliczenie zajęć następuje po zakończeniu każdego trymestru lub roku szkolnego. W przypadku mniejszej liczby zajęć w trymestrze wynikłej z przyczyn niezależnych od Fundacji oraz braku możliwości odrobienia zajęć – Fundacja w ciągu 14 dni od zakończenia trymestru lub roku szkolnego dokona zwrotu pieniędzy za lekcje, które się nie odbyły.

Termin dokonywania opłat

Opłaty za kurs należy dokonywać nie później niż do końca miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie wybranego kursu.
Na przykład czesne za trymestr 2 (styczeń-marzec) należy wpłacić do końca grudnia.
Opłatę miesięczną za kurs w listopadzie – do końca października.

Brak wniesienia opłaty za kurs w terminie, może skutkować zawieszeniem w prawach studenta, do czasu uregulowania zaległości.

Kurs podstawowy języka japońskiego

Zajęcia 1 raz w tygodniu - 24 lekcje w trymestrze

W roku szkolnym 2020-2021, uczestnik kursu języka japońskiego może dokonywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składa się 12 spotkań (12 poniedziałków, 12 wtorków itd.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 24 lekcje 45-minutowe.

Polecamy
1 TRYMESTR648Opłata za 3 m-ce (27 zł*24 lekcje)
2 TRYMESTRY1 296Opłata za 6 m-cy (27 zł*48 lekcji)
3 TRYMESTRY1 944Opłata za 9 m-cy (27 zł*72 lekcje)
CO MIESIĄC232Opłata za 1 miesiąc nauki (29 zł*8 lekcji)

Kurs intensywny języka japońskiego

Zajęcia 2 raz w tygodniu - 48 lekcji w trymestrze

W roku szkolnym 2020-2021, uczestnik kursu języka japońskiego może dokonywać opłat: raz na 3 miesiące (1 trymestr), z góry za pół roku (2 trymestry) lub za cały rok szkolny (3 trymestry). Można także opłacać kurs co miesiąc.

Na 1 trymestr nauki (3 miesiące) składają się 24 spotkania (12 poniedziałków i 12 śród, lub 12 wtorków i 12 czwartków itp.). Jedno spotkanie to 2 lekcje 45-minutowe. 1 trymestr nauki to łącznie 48 lekcji 45-minutowych.
Polecamy
1 TRYMESTR1 200Opłata za 3 m-ce (25 zł*48 lekcji)
2 TRYMESTRY2 400Opłata za 6 m-cy (25 zł*96 lekcji)
3 TRYMESTRY3 600Opłata za 9 m-cy (25 zł*144 lekcji)
CO MIESIĄC432Opłata za 1 miesiąc nauki (27 zł*16 lekcji)