Notatki aktywują mózg bardziej niż gadżety

  • Post author:
  • Post category:Blog

NAUKA

Tradycyjne notatki bardziej mózg aktywują niż elektroniczne gadżety

Japan Times Online

Japoński zespół badawczy dowiódł, że prowadzenie tradycyjnych papierowych notatek prowadzi do silniejszej aktywności mózgu w przywoływaniu harmonogramów niż używanie tabletów czy smartfonów.

“Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jest więcej rzeczy, które wpływają na proces zapamiętywania, takich jak miejsca, w których pisano notatki i wrażenia dotyku”, wraz z harmonogramami, powiedział członek zespołu Kuniyoshi Sakai, profesor na Uniwersytecie Tokijskim. Zespół ma również członków z tej samej uczelni i NTT Data Institute of Management Consulting Inc.

„Urządzenia elektroniczne są poręczne i wygodne do wyszukiwania i innych celów, ale myślę, że papierowe notatniki są bardziej przydatne do myślenia i generowania kreatywnych pomysłów” – powiedział Sakai.

W eksperymencie zespołu 48 osób w wieku 18-29 lat podzielono na trzy grupy – użytkowników papierowych notatników, tabletów ze specjalnymi długopisami i smartfonów. Poproszono ich o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące dwumiesięcznych harmonogramów, które czytali z zapisów pisemnych rozmów i następnie zapisywali w notatnikach lub na elektronicznych urządzeniach godzinę wcześniej, w trakcie  badań rezonansem magnetycznym.

Te trzy grupy miały niewielką różnicę we wskaźnikach poprawnych odpowiedzi, wynoszących około 60%. Jednak części mózgu związane z pamięcią i przetwarzaniem języka u użytkowników papierowych notatników były bardziej aktywne niż u pozostałych dwóch grup.

Eksperyment został przeprowadzony we wspólnym programie badawczym z JMA Management Center Inc. Ich badanie zostało opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie Frontiers in Behavioural Neuroscience.

Ogólnie to wszystko wygląda dość skomplikowanie, choć konkluzja z przeprowadzonych badań jest czytelna – prowadzenie tradycyjnych notatek wpływa na lepsze/trwalsze zapamiętywanie oraz pobudza mózg do tworzenia kreatywnych pomysłów/idei (przypis sakura).

sakura