Poeci na księżyc

  • Post author:
  • Post category:Blog

Nauka

Poeci na ksieżyC!

Japońska Agencja Prasowa KYODO

Japońska agencja kosmiczna twierdzi, że aspirujący astronauci nie muszą już mieć wykształcenia naukowego.
W nowej erze będziemy wybierać astronautów na podstawie tego, czy potrafią dostosować się do swoich misji” – mówi organizacja.
Zmiana zasad następuje w momencie, gdy organizacja stara się rozszerzyć zakres swoich działań na przyszłość, która może obejmować poetę wysłanego w kosmos, by wychwalał piękno gwiazd.

Oczekując przyszłości, w której może wysyłać poetów w kosmos, aby wychwalać piękno gwiazd, japońska narodowa agencja kosmiczna chce poszerzyć swoje horyzonty, porzucając wymóg kierunku naukowego dla potencjalnych astronautów, ponieważ rozpoczyna pierwszą rekrutację od 13 lat.

“W nowej erze, z oczami skierowanymi w stronę eksploracji Księżyca, będziemy wybierać astronautów na podstawie tego, czy są w stanie dostosować się do misji, a nie tego, czy są absolwentami kierunków ścisłych czy humanistycznych” – powiedział Kazuyoshi Kawasaki, starszy urzędnik działu technologii lotów kosmicznych Japońskiej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, podczas wydarzenia online w lutym.

JAXA, która rozpocznie rekrutację do swojego programu astronautycznego jesienią tego roku, w przeszłości zwracała uwagę tylko na takie grupy jak lekarze, inżynierowie i piloci, ale widzi przyszłe przedsięwzięcia, takie jak eksploracja Księżyca, jako zapewniające rosnącą scenę dla działań astronautów.

Jednocześnie, łącząc się z prowadzonymi przez USA działaniami na rzecz eksploracji Księżyca, JAXA stoi również przed pilnym zadaniem wprowadzenia nowego pokolenia, jako że średnia wieku astronautów wynosi obecnie 52 lata.
W ogłoszonym w styczniu planie rekrutacji, JAXA powiedziała, że przyjmie absolwentów uniwersytetów, szkół średnich, technicznych i zawodowych, rezygnując z wymagań, aby osoba była absolwentem uniwersytetu z tytułem naukowym z dziedziny nauk przyrodniczych i miała doświadczenie w pracy przez trzy lub więcej lat w dziedzinach nauk przyrodniczych.
JAXA rozważa również zmianę warunku, że kandydaci muszą pracować w agencji przez ponad 10 lat, zanim zostaną dopuszczeni do zawodu astronauty.

Aspirujący do pracy w JAXA astronauci muszą być obywatelami Japonii. Źródło: JAXA via AP
Astronauci w Japonii, podobnie jak ci w innych krajach, będą mogli w przyszłości wykonywać nowe zawody, takie jak nauczyciele i prawnicy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać obywatelstwo japońskie.

W poprzednim naborze w 2008 roku, z 963 kandydatów na astronautów, tylko trzech zostało ostatecznie zatrudnionych – co wskazuje na ostrą konkurencję z około 320-krotnie większą liczbą kandydatów niż osób, którym się powiodło.
W ubiegłym roku Stany Zjednoczone miały ponad 12 000 nowych kandydatów, aby dołączyć do “Pokolenia Artemis” Nasa, programu kosmicznego nastawionego na eksplorację Księżyca i nie tylko, a zwycięscy kandydaci mają zostać ogłoszeni tego lata. W 2017 roku Nasa miała efektywny wskaźnik akceptacji kandydatów na astronautów wynoszący mniej niż 1 na 1500.
W międzyczasie JAXA złagodziła wymagania stawiane kandydatom, chcąc zatrudnić jak najwięcej utalentowanych osób.
Jednak astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej często muszą wykazać się zdolnościami naukowymi, takimi jak obsługa skomplikowanego sprzętu i przeprowadzanie eksperymentów medycznych.
A skoro eksploracja Księżyca ma odbywać się w jeszcze trudniejszych warunkach, pojawiają się pytania, czy osoby z wykształceniem humanistycznym poradzą sobie w takim środowisku.

Ale zauważając, że komercyjne samoloty zatrudniają wielu pilotów z wykształceniem humanistycznym, Koichi Wakata, 57-letni astronauta JAXA, powiedział: “Ważne jest to, czy kandydaci mają odpowiednie predyspozycje do misji”.
Kojiro Kato, producent telewizyjny, który wziął udział w wydarzeniu online, powiedział: “Ważne jest, aby osoba (brana pod uwagę jako rekrut na astronautę) była w stanie sprawić, aby ludzie czuli, że jest zdolna do wykonania tej pracy”.
Według JAXA, prowadzony przez USA projekt eksploracji Księżyca będzie miał na celu przede wszystkim zbudowanie na Księżycu stacji kosmicznej z załogą ludzką, co oznacza, że potrzeba będzie więcej czasu, zanim warunki będą odpowiednie, aby w pełni wykorzystać dary artystów czy autorów w przestrzeni kosmicznej. Poezja w kosmosie może jeszcze trochę poczekać.

Atsushi Sunami, ekspert w dziedzinie polityki kosmicznej i prezes Sasakawa Peace Foundation, przekonuje, że podstawowe umiejętności wymagane od astronautów nie różnią się od tych, które są zorientowane na nauki humanistyczne lub ścisłe.
“Ludzie z wykształceniem humanistycznym nie powinni być pozbawieni możliwości zostania astronautami” – powiedział Sunami. “Mam nadzieję, że (JAXA) wywoła sensację w charakterystycznym dla Japonii systemie edukacji polegającym na rozdzieleniu kursów humanistycznych i ścisłych na poziomie gimnazjum i liceum”.

sakura